4 Şubat 2018 Pazar

Ceviz Alzheimer ilişkisi

Journal of Alzheimer's Disease'de yayınlanan hayvanlar üzerinde yapılan yeni bir araştırmaya göre, ceviz tüketiminin Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltmada, başlangıcını geciktirmede, ilerlemesini yavaşlatmada veya Alzheimer hastalığını önlemede olumlu bir etkisi olabildiği açıklandı.
New York Eyaleti Gelişimsel Engeller Hakkında Temel Araştırmalar Enstitüsü (IBR), Gelişimsel Nöroloji Laboratuvarı başkanı Prof. Dr. Abha Chauhan önderliğinde yürütülen araştırmada, ceviz açısından zengin bir diyet uygulanan farelerde öğrenme becerilerinde, hafızada, kaygı azaltımında ve motor gelişiminde kayda değer iyileşme görüldü.
Araştırmacılar, cevizdeki yüksek antioksidan içeriğinin fare beynini Alzheimer hastalığında yaygın olarak görülen dejenerasyona karşı korumaya katkı sağladığını ortaya koydu. Oksidatif stres ve enflamasyon, 5 milyondan fazla ABD vatandaşını etkileyen bu hastalığın öne çıkan özelliklerinin başında geliyor.
Baş araştırmacı Prof. Dr. Abha Chauhan, "Bu bulgular çok umut vadediyor; ceviz ile tam iyileşme sağlayan bir tedavisi bulunmayan Alzheimer hastalığı hakkında gelecekte insanlar üzerinde yapılacak araştırmalar için zemin hazırlanmasına da yardımcı oluyor. Gerçekleştirdiğimiz çalışma, cevizin bilişsel fonksiyonlar üzerindeki koruyucu etkilerini gösteren ve sayıları gittikçe artan araştırmalara katkıda bulunuyor."
Araştırma grubu; farelere verilen diyete, insanlarda sırasıyla günde 30 ila 45 gram cevize denk olan yüzde 6 ila 9 oranında ceviz eklenmesiyle ortaya çıkan etkileri de inceledi. Bu araştırma, Dr. Chauhan tarafından geçmişte yürütülen ve ceviz özütünün amiloid beta proteininin yol açtığı oksidatif hasara karşı koruyucu etkilerini vurgulayan bir hücre kültürü araştırmasından yola çıkılarak gerçekleştirildi. Bu protein, Alzheimer hastalarının beyinlerinde oluşan amiloid plaklarının en önemli bileşeni.
Alzheimer hastalığı ile ilgili en önemli risk faktörü yaş ilerlemesi. Yaş arttıkça hastalanma riski yükseliyor. 65 yaşından sonra her 100 kişiden 5'i Alzheimer hastasıyken, 85 yaşından sonra her 100 kişiden 45'i Alzheimer hastası oluyor. Dünyada 38 milyon, ABD'de 5 milyon Alzheimer hastası bulunurken; nüfusunun yüzde 8'i 65 yaş ve üzeri olan Türkiye'de 400 bin civarında Alzheimer hastası olduğu tahmin ediliyor. Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte bu rakamların 2030 yılında iki; 2050 yılında ise üç katına çıkması bekleniyor.
ABD'de her 67 saniyede bir kişi Alzheimer hastalığına yakalanıyor. Bu durum da, bu hastalığı önlemek, yavaşlatmak veya durdurmak için yöntemler belirlemenin ne denli önemli olduğuna dikkat çekiyor.
Ceviz, içerdiği çok sayıda vitamin ve mineral nedeniyle başka besleyici özelliklere de sahip. Ayrıca ceviz, önemli bir alfa-linolenik asit (ALA) kaynağı (28 gram başına 2,5 gram) ile kalp ve beyin sağlığı için önemli 3,4 bir yağ asidi olan omega 3 içeren tek yemiş türüdür. Araştırmacılar, çalışmada saptanan davranışsal semptomların iyileşmesinde ALA'nın bir rolü olabileceğini ileri sürüyor.
Dr. Chauhan'ın yanı sıra, makalenin ortak yazarları IBR'nin Nörokimya Bölümünden Prof. Dr. Balu Muthaiyah, Prof. Dr. Mustafa M. Essa, Prof. Dr. Moon Lee, Prof. Dr. Ved Chauhan, ve Prof. Dr. Kulbir Kaur da araştırmaya çalışmalarıyla katkı sağladılar.
Bu çalışma, kısmen New York Eyaleti Gelişimsel Engelliler Ofisi ile Kaliforniya Ceviz Komisyonu fonlarıyla desteklenmiştir. California Walnut Commission Hakkında 1987 yılında kurulan Califoknia Walnut Commission, ceviz üreticileri tarafından destekleniyor. CWC esas olarak sağlık alanında araştırma ve ihracat sektörü geliştirme faaliyetleri yürütüyor.

4 Eylül 2017 Pazartesi

Walnut Industry Analysis

Walnut from Anatolia; Italy, France, Spain, Portugal and the United Kingdom, spread over time to the United States and the whole world. Walnut is the core fruit of Central Asia. Today it is grown in different geographies. The countries that produce the most walnuts are China, Iran, USA and Albania.
PRODUCT ANALYSIS
Walnut has undergone a natural selection chain with thousands of years of history and has been reproduced with seeds until the 1900s. Due to this process, different types of walnut are found in different geographical regions. In today's modern farming countries, genetically superior species are selected and reproduced in Closed Walnut Gardens.
Walnut tree farming is the most suitable place to choose, the cold winters in the summers are not very hot climate regions. The wind is clear and cool areas are ideal for walnut farming. The plant can live 600 years when the appropriate conditions are met.
Walnut is one of the most sensitive fruit species in the cold, just before bud burst. In order to avoid this risk, gardening should be avoided in places where there is freezing. Again, walnut gardens will be installed in the air should be air flow so that the accumulation of cold air should be avoided.
In addition, groundwater level and density are also important. In basins with closed basin, basin water is generally high and this is another situation that negatively affects walnut growing. Bottled water should be removed by drainage in these places.
Walnut can be easily grown in the alluvial soils, where mountain slopes are transported to stream valleys. In addition, walnut roots develop very easily in soil with depth of 3-3.5 m. Walnut is a fruit that needs a lot of water with its wide leaves and deep roots. It is important that the water is not too salty in the water. Because salt walnut growth is adversely affected. Fertilization affects the fertility of the walnut tree. In every 3-4 years, 1 burnt farm grape should feed the soil with the compound fertilizers.
The walnut harvest should be done with shaking and the poles should not be used. Walnut in Turkey In the beginning of September in the coastline; whereas in the inner regions it matures after 4 weeks.
Fruit Yield of Walnut Trees:
5 years old 3-5 kg, turn 30-50 kg.
10 years old 10-15 kg, turning 100-150kg.
15 years old 40-50 kg, turning 400-500kg.
20 years old, 100-150 kg, turnover 1000-1500kg products are taken.
To store walnuts, moisture content should be reduced below 6.0%. The cold chain can be transported to distances without need. This fruit can be stored indefinitely for 18-20 months even in ordinary storage. This makes the manufacturer strong in the market during sales. The manufacturer can wait for the product to be removed at the most appropriate time without the obligation to remove it immediately.
Consumption of walnuts, which is a very important fruit in terms of health and nutrition, is increasing all over the world. Walnut; It is rich in minerals such as phosphorus, magnesium, iron, sodium and potassium. A, B1, B2, B6 and C vitamins containing 100 grams of energy 700 calories are provided.

COUNTRY ANALYSIS
The five countries that produce the most walnuts; China, Iran, USA, Turkey, Mexico
This fruit, which is the homeland of Iran and Central Asia, is planted in a wide geographical area in the world. Every year production is increasing regularly. The main producers of walnut in the world are China, USA, Iran, Albania and Turkey. The first country in world production is China.
According to data from the Turkish Statistical Institute (TUIK) in 2014, the average number of walnut trees in our country is 12 million tons. While the number of trees giving fruit is around 7 million, the average yield per tree is 26 kg. . The most profitable walnut tree is in Ardahan. Manisa is the most striking city, and the area of ​​bulk fruit is 693 thousand decares.
If we go back to China; This country which is always ahead in the production of walnuts in the world does not only determine the consumption of people's walnut health. Walnut is a deep culture for China. It's about 2,000 years ago. "Walnut therapy" called "walnut turning" achieved its peak for 500 years until the end of the Ming Dynasty. As the two walnuts are rolled, the shell color becomes darker and brighter. The brighter the walnut is, the more it is valued and the price is offered for sale at the value measured in thousand dollars. However, it is believed that this action, which is found to accelerate blood circulation, expels evil spirits. Walnut therapy like tradition of attracting rosaries in Turkish culture ...
Walnut production in China is high and walnut is imported from abroad to meet the consumption. Australia's largest producer of walnuts is extremely pleased with sales made to Webster China.
"According to data from the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), in the period 1995-2012, the production of crustacean walnuts rose 3.2 times to 3.41 million tons from 1.06 million tons. Production area of ​​walnut growing in the world increased by 89.2 percent in this period, from 526 thousand hectares to 995 thousand hectares.
China alone meets half of the walnut production. China, which is the first in production, has 425,000 hectares and 1.7 million hectares
Walnut
walnut için tanımlar
isim
the large wrinkled edible seed of a deciduous tree, consisting of two halves contained within a hard shell that is enclosed in a green fruit.
Roasted pecans, walnuts , or pumpkin seeds are a nice addition.
the tall tree that produces the walnut, with compound leaves and valuable ornamental timber that is used chiefly in cabinetmaking and gunstocks.
If you pick a walnut from a walnut tree and find it extremely difficult to crack, it shouldn't come as any surprise, as walnuts are literally one of the toughest nuts to crack.

10 Nisan 2017 Pazartesi

Ceviz Analizi

Ceviz Anadolu’dan; İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz ve İngiltere’ye geçmiş, zamanla ABD’ye ve bütün dünyaya yayılmıştır. Ceviz Orta Asya’nın öz meyvesidir. Bugünse farklı coğrafyalarda yetiştirilmektedir. En çok ceviz üreten ülkeler ise sırası ile Çin, İran, ABD ve Arnavutluk’tur.
ÜRÜN ANALİZİ
Ceviz binlerce yıllık geçmişiyle doğal bir seleksiyon zinciri geçirmiş ve 1900’lere kadar tohum ile çoğalmıştır. Bu süreç nedeniyle farklı coğrafyalarda farklı çeşitlerde ceviz bulunmaktadır. Günümüzde modern yetiştiricilik yapan ülkelerde genetik olarak üstün özellikteki türler seçilerek Kapalı Ceviz Bahçelerinde çoğaltılmaktadır.
Ceviz ağacı yetiştiriciliğinde seçilecek en uygun yer, kışları çok soğuk yazları da çok sıcak olmayan iklim özelliklerine sahip bölgeleridir. Rüzgara açık ve serin bölgeler ceviz yetiştiriciliği için idealdir. Bitki uygun şartlar yakalandığında 600 yıl yaşayabilmektedir.
Ceviz, özellikte tomurcuk patlamasından hemen önce, soğuğa en hassas meyve türlerinden biridir. Bu riski önlemek için enken don alan yerlerde bahçe kurmaktan kaçınılmalıdır. Yine ceviz bahçelerinin kurulacağı arazilerde hava akımı olmalı böylece soğuk havanın birikmesi önlenmelidir.
Ayrıca zemin suyu seviye ve yoğunluğu da önemlidir. Kapalı havza olan yörelerde genellikle taban suyu yüksektir ve bu ceviz yetiştiriciliğini olumsuz etkileyen bir diğer durumdur. Bu arazilerde taban suyu drenaj ile uzaklaştırılmalıdır.
Ceviz, dağ yamaçlarının dere vadilerine taşınması ile meydana gelen alüviyal topraklarda kolaylıkla yetiştirilebilir. Ayrıca ceviz kökleri derinliği 3- 3.5m olan topraklarda çok rahat gelişmektedir. Ceviz geniş yaprakları ve derin kökleri ile suya fazlasıyla ihtiyaç duyan bir meyvedir. Sulamada suyun çok tuzlu olmaması önemlidir. Çünkü tuz cevizin büyümesini olumsuz etkiler. Gübreleme de ceviz ağacının bereketini etkiler, 3- 4 yılda 1 yanmış çiftlik gübresi her yılda kompoze gübreler ile toprak beslenmelidir.
Ceviz hasadı sarsmayla yapılmalı ve sırık kullanılmamalıdır. Türkiye’de ceviz Kıyı şeridinde Eylül başlarında; iç bölgelerde ise 4 hafta sonra olgunlaşır.
Aşılı Ceviz Ağaçlarının Meyve Verimi:
5 yaşında 3- 5 kg, dönüme 30- 50 kg.
10 yaşında 10- 15 kg, dönüme 100- 150kg.
15 yaşında 40- 50 kg, dönüme 400- 500kg.
20 yaşında 100- 150 kg, dönüme 1000- 1500kg ürün alınmaktadır.
Cevizi depolamak için nem içeriklerini %6.0’nın altına indirmek gerekir. Soğuk zincire gerek duymadan uzak mesafelere taşınabilir. Bu meyve adi depolarda bile 18- 20 ay sürelerde bozulmadan saklanabilir. Bu da satış sırasında üreticisini piyasada güçlü kılar. Üretici, hemen elden çıkarma zorunluluğu olmayan ürünü en uygun zamanda satışa çıkarmak için bekleyebilir.
Sağlık ve beslenme açısından çok önemli bir meyve olan cevizin tüm dünyada tüketimi hızla artıyor. Ceviz; fosfor, magnezyum, demir, sodyum ve potasyum gibi mineral maddeleri bakımından zengin bir içeriğe sahip. A, B1, B2, B6 ve C vitaminleri ihtiva eden meyvenin 100 gramından 700 kalori enerji sağlanıyor.

ÜLKE ANALİZİ
En çok ceviz üreten 5 ülke; Çin, İran, ABD, Türkiye, Meksika
Anavatanı İran ve Orta Asya olan bu meyve, Dünyada geniş bir coğrafyada ekilmektedir. Her yıl üretimi düzenli olarak artmaktadır. Dünyada önemli ceviz üreticileri Çin, ABD, İran, Arnavutluk ve Türkiye’dir. Dünya üretiminde birinci sıradaki ülke Çin’dir.
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TUİK) alınan 2014 yılı verilerine göre, ülkemizde ceviz ağacı sayısı ortalama 12 milyondur. Meyve veren yaşta ağaç sayısı 7 milyon civarında iken, ağaç başına ortalama verim 26 kg. olarak tespit edilmiştir. En çok verim alınan ceviz ağacı Ardahan’da bulunmaktadır. En fazla diki yapılan şehir Manisa, toplu meyveliklerin alanı ise ortalama 693 bin dekardır.
Çin’e geri dönecek olursak; Dünya’da ceviz üretiminde daima önde olan bu ülke halkının tüketim tercihini sadece cevizdeki sağlık belirlemiyor. Çin için ceviz derin bir kültür. Bundan 2 bin yıl öncesine dayanıyor. “Ceviz terapisi” denen “elde ceviz çevirmek” Ming Hanedanlığının bitimine kadar ki 500 yıl boyunca doruk noktayı yaşamış. İki ceviz elde çevrildikçe kabuk rengi koyulaşıyor ve parlaklaşıyor. Ceviz ne kadar parlak ise o kadar kıymetleniyor ve fiyatı bin dolarlarla ölçülen değerlerde satışa sunuluyor. Bununla birlikte kan dolaşımını hızlandırdığı tespit edilen bu eylemin kötü ruhları da kovduğuna inanılıyor. Türk kültüründeki tespih çekmek geleneği gibi ceviz terapisi…
Çin’de ceviz üretimi yüksek olmakla birlikte tüketimi karşılamak için yurtdışından da ceviz ithal ediliyor. Avustralya’nın en büyük ceviz üreticisi Webster Çin’e yaptığı satışlardan son derece memnun.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, 1995-2012 döneminde kabuklu ceviz üretimi, 3,2 katına çıkarak, 1,06 milyon tondan 3,41 milyon tona yükseldi. Dünyada ceviz yetiştiriciliği yapılan üretim alanı bu dönemde yüzde 89,2 artışla 526 bin hektardan 995 bin hektara çıktı.
Ceviz üretiminin yarısını Çin tek başına karşılıyor. Üretimde birinci olan Çin, 425 bin hektarda 1,7 milyon ceviz üretiyor. İkinci sırayı yüzde 13,2 üretim payı ve 450 bin ton üretimle İran, yüzde 12,5 pay ve 425 bin ton üretimle ABD izliyor. Türkiye, yüzde 5,7 üretim payıyla dördüncü, Meksika yüzde 3,2 payla beşinci, Ukrayna yüzde 2,8 payla altıncı, Hindistan yüzde 1,2 payla yedinci, Şili ise yüzde 1,1 payla sekizinci sırada bulunuyor. 8 ülke, dünya ceviz üretimindeki payını 1995-2012 döneminde yüzde 74’den yüzde 89’a çıkardı.
Türkiye 1995 yılında 110 bin ton olan ceviz üretimini yüzde 64,4 artışla 2014 yılında 180 bin 807 tona yükseltti. 2015 yılı tahminlerine göre 2015 yılı ceviz üretimi 190 bin 834 tonu buldu.
Cevizde üretim artışı tüketime yetişmiyor. Cevizin anavatanlarından olmasına, üretimde dördüncü sırada bulunmasına rağmen Türkiye, ithalattan kurtulamıyor. Üretim hızla artan ceviz tüketimini karşılamıyor. Nitekim 2000 yılında 108 bin ton olan ceviz tüketimi, 2013 yılında 218 bin tona, kişi başına ceviz tüketimi de 1,6 kilogramdan 2,9 kilograma yükseldi.” (http://www.tzob.org.tr)

MAKİNE ANALİZİ
Ceviz hasadı sarsma yöntemiyle yapılmalıdır. Hasat sırık ile yapılırsa cevizler yere indirilirken uç gözler kopacak ve bir sonraki yılın meyve verimi olumsuz yönde etkilenecektir. Çağımızın teknoloji ile düzenlenmiş Ceviz Bahçelerinde sarsıcı makineler ile hasat yapılmakta ve ağacın meyvesi az hasarla toplanmaktadır.
Hasattan sonra ise ürünü temizlemek ve sınıflandırmak için başka işlemler gerekmektedir. Ceviz meyvesini kabuk kalıntılarından ve tozlarından arındırarak renklerine göre ayıran makine ile kalitesine göre sınıflandıran makine vardır.

Tek Tekneli Hassas Temizleme ve Eleme Makinesi TEM 005- 1
Kuru taneli ürünlerin elenmesi ve temizlenmesinde kullanılır. Ceviz kırıldıktan sonra içerisinde kalan toz, kalıntı ve cılız taneleri “vakumla emme” tekniği ile sağlam ceviz içinden ayırır. Makine içerisinde ürün 5 kez vakumlama işleminden geçtiği için %99 temizleme işlemi gerçekleştirir. Bunu yaparken de sağlam ceviz içine kesinlikle zarar vermez. TEM 005- 1, bir adet eleme teknesine sahiptir. Bu elek sayesinde elek altı küçük parçacıklardan ayrılır.
Ceviz içi, TEM 005- 1 ile temizleme işleminden geçirildikten sonra sırada ürünü renklerine göre ayırarak sınıflandırma işlemi vardır. Ceviz içinin değeri, açık renkten koyu renge doğru değişmektedir. Açık renkli ceviz içi daha değerli ve pahalıdır.

Yatay Fotosorter H+ Serisi
Fotosorter H+ Serisi Optik Renk Ayırma Makineleri, ön temizleme aşamasından geçmiş granül ürünler içerisindeki renk kalitesi düşük taneleri iyi üründen ayırt eder. Bu sayede kalitesi yüksek ceviz içi ile daha düşük olan ceviz içi birbirinden ayrılarak sınıflandırılır. Tek kat ve çift kat olmak üzere iki varyasyonu üretilmiştir.
CCD Renkli Kamera düzeneği bulunan Fotosorter H+ Serisi Optik Renk Ayırma Makineleri, düşen ışığın gücüne göre tepki verir ve kaliteli ürünü rengi sayesinde algılayabilir. Ceviz içini sınıflandırmada hızlı ve güvenli bir şekilde %99, 9 oranında başarılı sonuç alınır.
http://www.akytechnology.com/tr/ayrintilar/243/renk-ayirma-makinalari/yatay-bantli-fotosorter

6 Ocak 2017 Cuma

CEVİZ VE SAĞLIĞIMIZ


Çoğu zaman en basit gıdalar sağlığınız için en iyisidir ve bu Tabiat Ana'nın, protein, sağlıklı yağlar, lif, bitki sterolleri, antioksidanlar ve birçok vitamin ve mineralden oluşan mükemmel bir paket hazırladığı kabuklu kuruyemişler için kesinlikle geçerlidir.

Araştırmalar, sağlığınızı çok kolay ulaşılan "dozlarda" çeşitli şekillerde artırabileceğini gösterdiğinden, kabuklu kuruyemişler arasında cevizin kral olduğu söylenebilir.

Günde sadece bir ons ceviz (yaklaşık yedi kabuklu ceviz) yemek yararlı özelliklerinden yararlanmak için yeterlidir.

Ceviz Tüketmenin  En Önemli 7 Sebebi

Ceviz, Brezilya fıstığı, kaju fıstığı, fındık, macadamia fıstığı, çam fıstığı ve antep fıstığı ile birlikte ağaç kuruyemiş  ailesine aittir. Her birinin kendi benzersiz beslenme profili vardır.

Örneğin cevizlerin çeyreği bir fincanı, günlük önerilen bitki esaslı omega-3 yağının % 100'ünden fazlasını, ayrıca yüksek miktarlarda bakır, manganez, molibden ve biyotin sağlar. Ceviz hakkında en heyecan verici araştırmaların bazıları şunları içerir:

1. KANSERLE MÜCADELE ÖZELLİKLERİ

Ceviz, yalnızca prostat kanseri riskini değil aynı zamanda göğüs kanserini de azaltabilir. Bir çalışmada, 18 hafta boyunca 2.4 ons cevizini yemiş fareler, aynı miktarda yağ tüketen ancak diğer kaynaklardan tüketilen kontrol grubuna kıyasla, çok daha küçük ve yavaş büyüyen prostat tümörleri taşıdılar.

Genel olarak bütün ceviz diyeti prostat kanseri büyümesini yüzde 30 ila 40 oranında düşürdü. Farelerle ilgili bir başka araştırmaya göre, günde sadece iki avuç ceviz insan eşdeğeri göğüs kanseri riskini yarı yarıya azalttı ve tümör büyümesini de yüzde 50 azalttı.2. KALP SAĞLIĞI

Ceviz, kalp hastalığı olan insanlara çoklu vasküler yararlar sağlayan, veya birden fazla kardiyal risk faktörü nedeniyle kalp hastalığı riskini artıran amino asit l-arginin içerir.
Ceviz ayrıca, anti-inflamatuar ve patolojik kan pıhtılarının oluşumunu engelleyebilen, bitki esaslı omega-3 yağ alfa-linolenik asit (ALA) içerir. Araştırmalar ALA yüksek diyet yiyen kişilerin ölümcül bir kalp krizi geçirme olasılığının düşük olduğunu ve ani kardiyak ölüm riski neredeyse yüzde 50 daha düşük olduğunu gösteriyor.

Günde sadece dört ceviz yemenin, kalp-sağlıklı ALA'nın kan düzeylerini önemli ölçüde artıracağı ve ceviz tüketiminin sağlıklı kolestrol düzeylerini desteklediği gösterilmiştir.

Ayrı bir araştırma, günde yalnızca bir ons ceviz yemenin kardiyovasküler riski 4 azaltabileceğini ve yüksek kardiyovasküler riski bulunanların arasında fıstık tüketiminin sıklığının artması ölüm riskini önemli ölçüde düşürdüğünü gösterdi.5

3. GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN

Yaşa bağlı kötüleşmenin tam ortasında olan serbest radikallerle mücadele ederek ne kadar hızlı yaşlanacağınızı kontrol etmesine yardımcı olduğuna inanılan antioksidanlar sağlığınız için çok önemlidir.
Ceviz, yalnızca birkaç gıdada bulunan çeşitli eşsiz ve güçlü antioksidanlar içerir. Buna, kuinon juglonu, tanin tellimagrandin ve flavonol morin dahildir.

Cevizler, serbest radikal süpürmede o kadar güçlü olan antioksidanlar içerir ki araştırmacılar onları "olağanüstü" olarak nitelendirirler ve araştırmalar ceviz polifenollerinin kimyasal olarak uyarılan karaciğer hasarını önlemeye yardım ettiğini gösteriyor.

Bir başka çalışmada, araştırmacılar kurabiyelerde, özellikle cevizlerin güçlü antioksidan güçleri olduğunu keşfettiler. Ceviz polifenolleri, test edilen fındıklar arasında ve aynı zamanda en yüksek lipoproteine ​​bağlı antioksidan aktivitesi arasında en iyi etkinliğe sahipti.


4. KİLO KONTROLÜ

Ceviz gibi sağlıklı kuruyemişlerin  diyetinize eklenmesi zaman içinde ideal kilonuzu korumanıza yardımcı olabilir. 31 denemenin bir derlemesinde, diyetlerinde diğer gıdalar için yer fıstığı veya fıstık bulunan kişiler, bellerinde yaklaşık 1.4 libre ve yarım inçlik bir kaybetti.10 Ceviz yemesi de sadece üç gün sonra artmış doyma ile ilişkilendirildi.

5. ERKEK SAĞLIĞI AÇISINDAN

Ceviz  daha az bilinen faydalarından biri de erkek doğurganlık üzerindeki etkisidir. Batı tarzı bir diyet tüketen erkekler arasında günde 75 gram (bir buçuk fincanın biraz üstünde) ceviz eklenmesi, canlılık, hareketlilik ve morfoloji gibi önemli derecede sperm kalitesini artırdı.

6. BEYİN SAĞLIĞI

Ceviz, E vitamini, folat, melatonin, omega-3 yağları ve antioksidanlar gibi çeşitli nöroprotektif bileşikler içerir. Araştırma, ceviz tüketiminin genç erişkinlerde artan akıl yürütme de dahil olmak üzere beyin sağlığını destekleyebileceğini gösteriyor.

Bir çalışmada ayrıca, yüksek antioksidan ,
Bir araştırma ayrıca ceviz gibi yüksek antioksidan gıdaların tüketilmesinin "yaşlanmada ortaya çıkan oksidatif strese karşı savunmasızlığı azaltabileceğini", "sağlık süresini artırdığını" ve ayrıca "yaşlanmada bilişsel ve motor fonksiyonları güçlendirdiğini"  tespit etti.

7. Diyabet

Ceviz içerisindeki faydalı diyet yağının, tip 2 diyabetlilerde metabolik parametreleri iyileştirdiği gösterilmiştir. Dört çeyrek ceviz yiyen tip 2 diyabetli aşırı kilolu yetişkinler günlük açlık insülin düzeylerinde önemli oranda azalma sağladı ve ilk üç ayda fayda sağladı.Neden Cevizi Yemelisiniz  ?

Kabuklu bir cevizin en dış tabakası - beyazımsı, pul pul (bazen mumlu) kısmı acı bir tada sahiptir ancak onu kaldırma isteğine direnirler. Ceviz içerisindeki antioksidanların yüzde 90'ına kadarının cilde bulandığı ve onu tüketmenin en sağlıklı bölümlerinden biri haline getirdiği düşünülmektedir. Sağlığınız üzerindeki olumlu etkileri artırmak için, organik ve çiğ fındık, ışınlanmamış veya fıstığı arayın.

Ayrıca, cevizlerin çok bozulabilir olduğunu ve sağlıklı yağlarının kolayca hasar gördüğünü unutmayın. Kabuklu ceviz alıyorsanız, büzülmüş veya kokuyor kokmuş veya taze olduğunu doğrulayamayacaklarınızdan kaçının. Cevizler kabuklu olsun olmasın, buzdolabınızda veya derin dondurucudaki hava geçirmez bir kapta saklanmalıdır. Ceviz hızlı bir atıştırma harikasıdır, ancak tadına hayran değilseniz, yine de pürüzsüz karışımlarla avantajlar elde edebilirsiniz. Ya da mevcut diğer sağlıklı kuruyemişlerden  birini deneyebilirsiniz.

Cevizlerin kalitesini, bir gecede suya batırarak daha da geliştirebilirsiniz; bu, bazı enzim inhibitörlerini ve fitik asidi düşürme eğiliminde olacaktır. Islatıldıktan  sonra, onlar gevrek olduklarinda çok daha lezzetli olduklarindan, tekrar gevrek olana kadar 105 ila 110 Fahrenheit'lik düsük bir sicak su dehidrate yapabilirler.


14 Nisan 2016 Perşembe

Ülkemizde ceviz bahçeleri hızla yayılıyor. Sektörde bilgili ve çalışacak insan lazım .


Değerli ceviz dostları ,

Ülkemizde ceviz yetiştiriciliği son 10 yılda hızlı bir şekilde artmaktadır. Son 10 yılın tablosuna baktığımızda çok iyi örnekler gördüğümüz gibi kötü ve çok kötü örnekler de görmekteyiz.

Sorunları kısaca sıralar isek ,


  • arazi hazırlığı
  • fidan seçimi , kalitesi ve adına doğruluğu
  • bahçe yönetimi 
  • hasat tipleri ve sorunları 

ARAZİ HAZIRLIĞI 

Ceviz kazık kök yapan bir ağaç türüdür. Dolayısı ile tabii olarak derin ve geçirgen toprakları seviyor. 
Ülkemizde birçok toprak türü bulunmaktadır ve ne yazık ki uygun toprak türü az miktardadır. 
Genelde ülke toprakları alkali yapıda bulunmakta bu durum da ceviz yetiştiriciliği için uygun olmamaktadır. Öncelikle yukarıda video da yer aldığı gibi toprak profiline bakılmalı ve toprak örneği alınmalıdır. Profil derinliği min 1,50 m olmalı bu derinlik ceviz yetiştiriciliği için uygundur , ancak daha derin topraklarda daha büyük ağaçlar elde edeceğimizi unutmayalım. 
Örnekteki profil uygun bir toprak yapısıdır. Tınlı , geçirgen bir yapıdadır. 
Bu toprak yapısında araziyi sürmeden ekildiğinde ise yine gelişme sağlanamaz , toprağın mutlaka dozer , tekli riper ile yırtılması şarttır. 


Örnekte görüldüğü gibi g7 ayarında bir dozer bu iş için uygundur. Çift yönlü sürüm en iyi yöntemlerden birisidir. 


Ceviz Badem Tarım ve Ormancılık Ltd.Şti.

Ceviz Badem Tarım ve Ormancılık Ltd.Şti. Olarak Firmamız; Türkiye Çapında Bir Çok Tarım Arazisinde Ülke Ekonomisine ve Çiftçimize Katkı Sağlamayı Hedef Edinmekle Birlikte Ceviz ve Badem Konusunda Siz Değerli Müşterilerimize Proje Üretmektedir.
√ Bahçe Kurulumu
√ Toprak Hazırlığı
√ Su Kaynaklarının Tespiti ve Sulama Sistemlerinin Kurulumu
√ Cevizde Gübre Seçimi
√ Dikim Yöntemleri
√ Fidan Seçimi
√ Cevizde Bakım Hizmetleri
√ Cevizde Hastalıkla Mücadele Yöntemleri Gibi Bir Çok Alanda Siz Değerli Ceviz Yatırımcılarımıza ve Çiftçilerimize Komple Danışmanlık Vermekteyiz.

Alanımızda Orman Yüksek Mühendisi ve Ziraat Mühendislerimizle Projelendirme Hizmeti Sunan,
Kalite Yönetim Prensibi İle Çalışan,
1.Sınıf ve Markalı Ürünler Kullanan,
Teknolojik Alt Yapısını ve Makine Teçhizatını Tamamlayan Firmamız 24 Saat Hizmet Vermektedir.